1.      Dilekçe
2.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
3.      Sürücü Sağlık Raporu
4.      2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
5.      Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
6.      Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
NOT: Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların
mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir